Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Focus op Specialistische Technieken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Focus op Specialistische Technieken, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Focus op Specialistische Technieken verstrekt. Focus op Specialistische Technieken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw (bank)rekeningnummer
  • Uw IP-adres

Waarom Focus op Specialistische Technieken gegevens nodig heeft

Focus op Specialistische Technieken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Focus op Specialistische Technieken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van boeken. Daarnaast worden uw gegevens bewaard om op een later tijdstip contact met u op te kunnen nemen indien er sprake kan zijn van wijzigingen, verbeteringen, errata en dergelijke op de aan u verkochte boeken.

Hoe lang Focus op Specialistische Technieken gegevens bewaart

Focus op Specialistische Technieken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Focus op Specialistische Technieken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

De website Focus op Specialistische Technieken is openbaar en de leverancier van deze site plaatst cookies. Daarmee wordt het websitegebruik verbeterd en worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Focus op Specialistische Technieken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@specialistische-technieken.nl. Focus op Specialistische Technieken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Focus op Specialistische Technieken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Focus op Specialistische Technieken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Focus op Specialistische Technieken verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Focus op Specialistische Technieken op via info@specialistische-technieken.nl. Focus op Specialistische Technieken is als volgt te bereiken:

info@specialistische-technieken.nl
Grotestraat 52
6181 NW Elsloo
Tel: 06 48722051