Focus op Drukverdelende Technieken

Waarom heb ik dit boek nodig?

Even een stukje vilt onder de voorvoet plakken, een nagel tamponneren…de uitvoering lijkt wellicht ‘een eitje’. Echter, voor het daadwerkelijk effectief uitvoeren van drukverdelende technieken en andere toepassingen met polstermaterialen zijn voldoende kennis over de verschillende mogelijkheden, de materialen én de achterliggende theorie absolute voorwaarden. Uiteraard moet u een gedegen opleiding volgen. Daarnaast krijgt u deze kennis ruimschoots in handen door het bestuderen van dit unieke boek.

Wat maakt dit boek bijzonder?

In de vlot leesbare tekst gaan wij uitgebreid op de theorie én de praktijk in. Naast veel aandacht voor de drukverdelende techniek op de voet komt ook het tamponneren van de nagel aan bod. We leggen stapsgewijs uit hoe we bij het voorbereiden en toepassen van de drukverdelende technieken te werk gaan. We demonstreren de door Toos uitgevoerde demonstraties op daadwerkelijke probleemvoeten. Daarbij hanteren we het belangrijke uitgangspunt dat we willen laten zien hoe het kán, niet hoe het per se moet. Alle foto’s bij de tekst zijn authentiek en door Ellen gemaakt. De aanvullende informatie en praktische tips in de kaders maken dit boek extra waardevol.

Wat komt er in dit boek aan bod?

Hoofdstuk 1: Een uitgebreid theoretisch kader, dat aan de uitvoering van de drukverdelende technieken ten grondslag ligt. 

Hoofdstuk 2: De overeenkomende handelingen bij de uitvoering van de drukverdelende technieken aan de voet.

Hoofdstuk 3: De kenmerken en  toepassingen van diverse polstermaterialen aan de hand van demonstraties.

Hoofdstuk 4: Een theoretisch kader, van belang om de drukverdelende technieken aan de nagel correct uit te kunnen voeren.

Hoofdstuk 5: De overeenkomende handelingen bij drukverdelende technieken aan de nagel.

Hoofdstuk 6: De kenmerken en toepassingen van diverse tamponnade-producten aan de hand van demonstraties.

Voor wie is dit boek geschreven?

Dit studieboek en naslagwerk is primair bedoeld voor medisch pedicures (in opleiding) en beroepsbeoefenaars met vergelijkbare aanspreektitels. Het biedt als lesboek goede ondersteuning aan opleiders. Tevens bevat het boek waardevolle informatie voor alle geïnteresseerde professionals die zich met voeten bezig houden.

Een kijkje nemen?

Hieronder staan enkele pagina’s uit het boek om een indruk van de inhoud, de opmaak, het beeldmateriaal en de schrijfstijl te krijgen.
Het betreft een paar willekeurige, losse pagina’s uit het boek. De tekst loopt niet over de pagina’s door.

Voorbeeldpagina’s en inhoudsopgave op beeldscherm in lage kwaliteit;
In de boeken op A4-formaat haarscherp!