Focus op Nagelreparatie

Waarom heb ik dit boek nodig?

Een nagel repareren…misschien lijkt u dat een fluitje van een cent. Of u begint er juist niet aan omdat u denkt dat het heel moeilijk is. Hoe dan ook, voldoende kennis over het effectief toepassen van nagelreparatie én de achterliggende theorie bieden u de juiste bagage om deze specialistische techniek prima te leren beheersen. Uiteraard moet u een gedegen opleiding volgen. Daarnaast krijgt u deze kennis ruimschoots in handen door het
bestuderen van dit rijk geïllustreerde, unieke boek.

Wat maakt dit boek bijzonder?

In de vlot leesbare tekst gaan wij uitgebreid op de theorie én de praktijk in. We leggen stapsgewijs uit hoe we bij het repareren van nagels te werk gaan. Er is aandacht voor de voorbereiding en de nazorg daarvan. De benodigde materialen en producten komen aan bod, bewust losgekoppeld van merknamen.

We demonstreren de door Toos uitgevoerde technieken op daadwerkelijke probleemnagels. Daarbij hanteren we het belangrijke uitgangspunt dat we willen laten zien hoe het kán, niet hoe het per se moet. Alle foto’s bij de tekst zijn authentiek en door Ellen gemaakt. De aanvullende informatie en praktische tips in de kaders maken dit boek extra waardevol.

Wat komt er in dit boek aan bod?

Hoofdstuk 1: Een theoretisch kader, dat aan de nagelreparatie ten grondslag ligt.

Hoofdstuk 2: De instrumentele behandeling van de nagel in relatie tot nagelreparatie.

Hoofdstuk 3: De overeenkomende handelingen bij alle nagelreparatietechnieken. De eigenschappen van de reparatieproducten, met name gel en acryl.

Hoofdstuk 4: Demonstraties van diverse nagelreparaties met gel of acryl.

Voor wie is dit boek geschreven?

Dit studieboek en naslagwerk is primair bedoeld voor medisch pedicures (in opleiding) en beroepsbeoefenaars met vergelijkbare aanspreektitels. Het biedt als lesboek goede ondersteuning aan opleiders. Tevens bevat het boek waardevolle informatie voor alle geïnteresseerde professionals die zich met voeten bezig houden.

Een kijkje nemen?

Hieronder staan enkele pagina’s uit het boek om een indruk van de inhoud, de opmaak, het beeldmateriaal en de schrijfstijl te krijgen.
Het betreft een paar willekeurige, losse pagina’s uit het boek. De tekst loopt niet over de pagina’s door.

Voorbeeldpagina’s en inhoudsopgave op beeldscherm in lage kwaliteit;
In de boeken op A4-formaat haarscherp!