Focus op Nagelregulatie

Waarom heb ik dit boek nodig?

Een nagelbeugel plaatsen…wellicht begint u daar niet aan omdat u denkt dat dit erg moeilijk is. Echter, voldoende kennis over de  plaatsingsmethodes, de diverse nagelbeugels én de achterliggende theorie bieden u een stevig fundament om deze specialistische techniek wel degelijk prima te leren beheersen. Uiteraard moet u een gedegen opleiding volgen. Daarnaast krijgt u deze kennis ruimschoots in handen door het bestuderen van dit vernieuwende en unieke boek.

Wat maakt dit boek bijzonder?

In de vlot leesbare tekst gaan wij uitgebreid op de theorie én de praktijk in. Onze duidelijke beschrijving van het werkingsprincipe van nagelregulatie is een primeur in Nederland! We nemen begrippen als hefkracht en trekkracht onder de loep. Uiteraard besteden we veel aandacht aan het praktische handelen. We leggen stapsgewijs uit hoe we bij het voorbereiden en het plaatsen van nagelbeugels te werk gaan. Ook besteden we aandacht aan nagelregulatie met gel en/of acryl.

Wij demonstreren de door Toos uitgevoerde technieken op daadwerkelijke probleemnagels. Daarbij hanteren we het belangrijke uitgangspunt dat we willen laten zien hoe het kán, niet hoe het per se moet. Alle foto’s zijn authentiek en door Ellen gemaakt. Onze kaderteksten met aanvullende informatie en praktische tips maken dit boek extra waardevol.

Wat komt er in dit boek aan de orde?

Hoofdstuk 1: Een uitgebreid theoretisch kader, dat aan de uitvoering van nagelregulatie ten grondslag ligt.

Hoofdstuk 2: De instrumentale behandeling van de nagel in relatie tot nagelregulatie.

Hoofdstuk 3: Het reguleren van de nagel met een nagelbeugel.

Hoofdstuk 4: De overeenkomende handelingen voor alle nagelregulatietechnieken.

Hoofdstuk 5:  Demonstraties van het plaatsen van diverse nagelbeugels.

Hoofdstuk 6: Het reguleren van de nagel met gel en/of acryl.

Voor wie is dit boek geschreven?

Dit studieboek en naslagwerk is primair bedoeld voor medisch pedicures (in opleiding) en beroepsbeoefenaars met vergelijkbare aanspreektitels. Het biedt als lesboek nuttige ondersteuning aan opleiders. Tevens bevat het boek waardevolle informatie voor alle geïnteresseerde professionals die zich met voeten bezig houden.

Een kijkje nemen?

Hieronder staan enkele pagina’s uit het boek om een indruk van de inhoud, de opmaak, het beeldmateriaal en de schrijfstijl te krijgen.
Het betreft een paar willekeurige, losse pagina’s uit het boek. De tekst loopt niet over de pagina’s door.

Voorbeeldpagina’s en inhoudsopgave op beeldscherm in lage kwaliteit;
In de boeken op A4-formaat haarscherp!