Focus op Orthesiologie

Waarom heb ik dit boek nodig?

Een orthese maken…mogelijk vindt u dat een pittige opgave. Het produceren van een  daadwerkelijk effectieve orthese vraagt inderdaad om voldoende kennis ten aanzien van de techniek, de diverse siliconenmaterialen en de achterliggende theorie. Uiteraard moet u een gedegen opleiding volgen. Daarnaast zult u met het groeien van de ervaring en dit unieke studieboek in handen prima in staat zijn om deze specialistische techniek uit te voeren.

Wat maakt dit boek bijzonder?

In de vlot leesbare tekst gaan wij uitgebreid op de theorie én de praktijk in. We demonstreren stapsgewijs hoe u de verschillende ortheses kunt vormen en welke siliconenmaterialen u daarbij kunt inzetten. Ook de voorbereiding en de nazorg krijgen aandacht.

Toos maakte de ortheses in dit boek voor daadwerkelijke probleemvoeten. Alle foto’s zijn authentiek en werden door Ellen gemaakt. Zo laten we zien hoe het kán, niet hoe het per se moet. De aanvullende informatie en praktische tips in de kaders maken deze uitgave extra waardevol.

Wat komt er in dit boek aan bod?

Hoofdstuk 1:  Een uitgebreid theoretisch kader, dat aan het maken van goede ortheses ten grondslag ligt.

Hoofdstuk 2: De overeenkomende handelingen bij alle orthesetechnieken.

Hoofdstuk 3:  Demonstraties van het maken van diverse ortheses met behulp van verschillende orthese-materialen.

Hoofdstuk 4:  Informatie over teenprothese-technieken en een demonstratie van een eenvoudige teenprothese.

Voor wie is dit boek geschreven?

Dit studieboek en naslagwerk is bedoeld voor medisch pedicures (in opleiding) en beroepsbeoefenaars met vergelijkbare aanspreektitels. Het biedt als lesboek nuttige ondersteuning aan opleiders. Tevens bevat het boek waardevolle informatie voor alle geïnteresseerde professionals die zich met voeten bezig houden.

Een kijkje nemen?

Hieronder staan enkele pagina’s uit het boek om een indruk van de inhoud, de opmaak, het beeldmateriaal en de schrijfstijl te krijgen.
Het betreft een paar willekeurige, losse pagina’s uit het boek. De tekst loopt niet over de pagina’s door.

Voorbeeldpagina’s en inhoudsopgave op beeldscherm in lage kwaliteit;
In de boeken op A4-formaat haarscherp!